Garantie

Wettelijke garantie

Wanneer u een product bij Stroeve Motorsport koopt heeft u altijd, mits u het product normaal gebruikt, recht op een goed product.
Mocht een product niet voldoen dan zal Stroeve Motorsport de garantiebepalingen uit het Burgerlijk Wetboek onverkort tegenover u nakomen.
U dient daarvoor in ieder geval binnen twee weken na ontdekking van het gebrek contact met ons op te nemen.
Na uw mededeling onderzoeken wij of het gebrek eenvoudig hersteld kan worden of dat hij het product en/of de defecte onderdelen vervangen kunnen worden.
Mocht dit in zijn geheel of gedeeltelijk, op de korte termijn (binnen 21 kalenderdagen), niet mogelijk zijn dan bieden wij u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
U krijgt dan (een gedeelte van) de aankoopprijs van Stroeve Motorsport terug.

Fabrieksgarantie

Op de meeste producten op onze website geeft de fabrikant garantie.
De informatie over de garantie termijn en wat deze inhoudt is in het productoverzicht te vinden die u bij het product ziet.
Deze garantie geldt echter alleen als aan de montage voorschriften voldaan is.
Let op: Garantie wordt gegeven op productie fouten, niet op slijtage.
De garantie wordt gegeven op het product , niet op verdere kosten.

Wanneer wordt er geen garantie verleend ?

Op performance onderdelen en producten die op het circuit worden gebruikt (trackday, Rallye, Cross etc. ) wordt geen garantie gegeven.
Bij garantie van schroefsets is het belangrijk om te weten dat de fabrikanten alleen garantie geven als de schroefsets gebruikt zijn in de Tuv gekeurde verlagings bereiken zoals die bij het product aangegeven zijn.
Indien u de schroefset lager afstelt dan deze door de fabrikant aangegeven verlaging waardes vervalt de garantie !

Garantie procedure

Wanneer er een artikel defect is binnen de garantietermijn verzoeken wij u bij ons te melden dat u een artikel hebt dat niet naar behoren functioneert/kan functioneren.
We kunnen dan met u overleggen of u het artikel retour moet sturen aan ons of dat u het beste bij ons langs kunt komen om het te beoordelen.